Lär dig lägga tak

Oavsett om du har byggt ett nytt hus eller har ett äldre hus måste du någon gång lägga tak – boka takläggare stockholm bäst. De allra flesta tak är byggda efter samma princip. Själva taket stöds upp av takstolar, dessa i sin tur hålls ihop av ett undertak, som vanligtvis består av råspont, som är brädor tillverkade av råvirke. Den vanligaste råspont som används är gjord av gran eller furu, men det går att köpa andra träslag också. Råsponten i sin tur täcks med underlagspapp och den ger taket ett yttre skydd. Själva takpannorna vilar på takpappen som det lagts strö- och bärläkt på. När du lagt på vindskivor och takbeslag har du fått ett tak som klarar av alla slags väder.

Så här börjar du
Det första du ska göra är att se till att råsponten inte är smutsig och inte har några vassa spikar som sticker upp, som du kan göra illa dig på. Underlagspappen ska läggas i överlappande rader. Den ska skydda mot fukt och nederbörd. Underlagspappen består av olika sorters material, vanligast är tjärpappen, men det finns även nyare sorter. Vilken sort du ska använda beror på vilket ytskikt du har. Är du osäker kan du fråga personal på ett företag som säljer underlagspapper. Om takpannor går sönder eller blåser iväg ska underlagspappet skydda ditt hus tills du kan laga det som har gått sönder.

UnderlagspappTakpannor

När du börjar lägga ut underlagspappen bör du börja nere vid takfoten, då får du ett tätt montage. När du når takfoten spikar du fast en takfotspapp som ska vara som underlag för fotplåten. Det sista du gör är att spika och limma fast fotplåten. Den är till för att skydda takfoten som i sin tur leder vattnet ner i hängrännan. Du börjar med den första våden av underlagspappen på den högra sidan av takfoten, sedan rullar du pappret till vänster.

Skär helst av pappen innan du lägger ut den, då blir den mer lätthanterlig. Våden måste vara helt rak och ligga sträckt innan du skär av resterande. Du spikar sedan fast underlagspappen i ett sicksackmönster med omkring tolv centimeters mellanrum, längs med hela pappens överkant. När du har kommit till pappens ytterkant viker du upp kanten och spikar fast i trekantssläkten. Jobba helst med hela våder för då täcker de hela takets bredd. Ibland kan du behöva sätta en skarv i mitten på taket. Överlappa då med omkring 30 centimeter och använd asfaltsklister som tätningsmedel.

Ströläkten
När underlagspappen är på plats är det dags för ströläkten, den måste ha en perfekt passform mellan underkanten och taknocken. Spika sedan fast ströläkten med ett mellanrum på cirka 60 centimeter. Om du kan, försök att spika i de underliggande takstolarna. Efteråt ska du spika fast bärläkten i den underliggande ströläkten. Detta bör göras för att den nedersta pannraden ska kunna placeras rätt.