Ta hjälp av en takläggare för att lägga nytt tak

Börjar taket på din bostad sjunga på sista versen? Då är det väldigt viktigt att du byter ut det för att skydda ditt boende. Taket är nämligen det viktigaste du har på din bostad. Utan ett bra tak bildas snabbt fuktskador som kan sänka värdet på ditt boende avsevärt. Om ditt tak är i dåligt skick bör du därför redan idag ta kontakt med en bra takläggare – takläggning kungsbacka.

Välj rätt typ av tak
När du ska lägga om taket bör du fundera lite över vilken typ av tak du ska välja. Det finns för- och nackdelar med nästan alla typer av tak men en takläggare kan komma med bra råd inför val av tak. Ta därför hjälp av henne eller honom innan du väljer ditt tak. Här följer också lite information av olika tak för att du ska få en uppfattning om vad som finns att välja bland.

Ett plåttak håller i runt 50 år om det får rätt typ av skötsel. Det kan också ytbehandlas för att förlänga livslängden. Fördelen med ett plåttak är att det inte drabbas av påväxt. Nackdelen är att det istället kan drabbas av korrosion, det vill säga att taket slits och rostar. Detta kan dock undvikas med rätt ytbehandling och rengöring.

Den stora fördelen med ett tegeltak är att det har en livslängd på uppemot 100 år om det blir väl omhändertaget. Nackdelen med ett tegeltak är att det lättare drabbas av påväxt av mossa, något som i förlängningen kan leda till frostsprängningar i taket, det vill säga att sprickor bildas. Detta är dock ganska lätt att undvika med regelbunden rengöring.

Papptak är det allra billigaste alternativet. Tyvärr är det också det tak som har absolut kortast livslängd då det är mycket känsligare än andra typer av tak. Ett sådant tak kan dock hålla upp till 40 år med rätt typ av skötsel.

Därför ska du inte vänta med att lägga om taket
Många drar sig för att lägga om taket eftersom det kan bli en ganska kostsam historia. Det är då viktigt att tänka på att det kan bli ännu dyrare om du låter bli. Ett skadat tak bäddar nämligen för läckage som sedan kan leda till vattenskador som även de är dyra att åtgärda. Vill du att ditt hus ska förbli intakt är det med andra ord mycket viktigt att du låter lägga om ditt tak. Ta kontakt med en bra takläggare som kan hjälpa dig att göra jobbet. Att lägga om tak är nämligen ganska klurigt och arbetsamt, något som gör det svårt för en lekman att klara. Ett felaktigt lagt tak kan dessutom leda till samma dyra skador som ett äldre och skadat tak.